سامانه خدمات کلاس آنلاین و برگزاری وبینار

کلاس آنلاین 60 کاربره – یک ماهه

300,000 تومان

سامانه مدیریت آموزشگاه مجازی و کلاس آنلاین
با امکان ارسال 2000 پیامک
و برگزاری کلاس آنلاین در 24 ساعت