سامانه خدمات کلاس آنلاین و برگزاری وبینار

کلاس آنلاین 30 کاربره – یک ماهه

200,000 تومان

سامانه مدیریت آموزشگاه مجازی و کلاس آنلاین
با امکان ارسال 1000 پیامک
و برگزاری کلاس آنلاین در 24 ساعت