سامانه خدمات کلاس آنلاین و برگزاری وبینار

کلاس آنلاین 200 کاربره – یک ماهه

600,000 تومان

سامانه مدیریت آموزشگاه مجازی و کلاس آنلاین
با امکان ارسال 5000 پیامک
و برگزاری کلاس آنلاین در 24 ساعت