سامانه خدمات کلاس آنلاین و برگزاری وبینار

کلاس آنلاین 100 کاربره – یک ماهه

400,000 تومان

سامانه مدیریت آموزشگاه مجازی و کلاس آنلاین
با امکان ارسال 3000 پیامک
و برگزاری کلاس آنلاین در 24 ساعت